asd
asd Vlaški Mozaik

Borba protiv "vlašeizma" u Srbiji kralja Alksandra Obrenovića - Istorijski dokument.KOMENTAR:

U ovom dokumentu je jasno vidljiv odnos srpskih vlasti prema vlasima još u 19 veku. Pogrešna nacionalna  politika koja je imala za cilj da umesto građanske stvori jednonacionalnu državu dovela je do niza problem u srpskom društvu. Jasno je da sve vreme moderne srpske države srpska vlast vodi dijametrlno suprotnu politiku u odnosu na razvijeni deo evrope. To je tokom vremena postajalo sve jasnije kako je evropa odmicala ka građanskom uređenju, multikulturalizmu i manjinskim pravima dok je Srbija ostala zarobljena u zaostalom srednjevekovnom Religijsko-Nacionalnom klišeu - jedna zemlja jedan narod jedna religija...

Jako negativnu ulogu je u ovome odigrala je i Srpska pravoslavna crkve, koja nereformisana kao i sve pravoslavne crkve uostalom, umesto da se bavi duhovnošću kreira politiku, za koju jednostavno niti je nadležna niti ima stručnih kapaciteta i znanja. Potreba pravoslavnih crkva da se bave politikom , proističe međutim iz njihove nacionalne definicije ali i pogrešnog političkog koncepta većine balkanskih država nastalih posle raspada Otomanske imperije. Posledice po balkanske države vidimo na svakom koraku. I dok se u nekim balkanskim članicam EU ovo menja. U Srbiji se ide u suprotnom pravcu, pa umesto profesionalnih političara i stručnjaka, sudbinu države kroje sveštenici.

Uloga SPC danas kao i tada po pitanju vlaške(rumunske) manjine jeste nametanje agresivne asimilacije i srbizcija Rumuna najpre odvajanjem od Rumunije kreiranjem tzv. Vlaha koji nisu Rumuni a zatim njihovoim utapanjem u Srbe.

Poruka koju tekst daje jasno svedoči o neiskrenoj nameri Srbije u vezi Vlaha. Preuzimanje institucija vlaške manjine poput Vlaškog nacionalnog saveta od strane političkih partija stoga nije iskrena želja da se ovoj manjini pomogne, već naprotiv da se ona asimiluje i nestane.


SRPSKI SVEŠTENIK OŠTRO KRITIKUJE MINISTRA PROSVETE I CRKVENIH POSLOVA ZBOG TOGA ŠTO "PODPOMAŽE VLAŠEJIZAM" U ISTOČNOJ SRBIJI:


Parohija Žabarska Br. 57. 3 Avgusta 1899 god. Žabare G Ministru Prosvete i Crkvenih Poslova.

Na prošlogodišnjoj skupštini vi ste G. Ministre imali dobrotu baciti jednu mrlju na sveštenike Krajinske da oni podpomažu vlašejizam da čitaju na vlaškom jeziku molitve da govore vlaški i.t.d.


       

Sveštenici Vlaške(Rumunske) pravoslavne crkve u Negotinu 2019.


 U Svom prekoru niste se hteli ograničiti na pojedince već ste onako nemilosrdno bacili na sve u opšte i ako mi nismo krivi već neko drugi što pojedinci govore vlaški što oni čak i ne znaju dobro srpski čak i deca njihova i žene neznajuu dobro srpski ipak vi baciste mrlju na sve sveštenike koji su bili u Krajini i koji se nalaze u Krajinskom okrugu. Ja kao sveštenik 14. god. u Krajinskom okrugu odbacujem od sebe taj prekor pa oću da upozorim G. Ministra da vidi od kud je to da se u Krajini govori vlaški i da pojedini sveštenici na vlaškom jeziku čitaju molitve i koje kriv tome.

Eto Gosp. Ministre od kuda, što se vlasi postavljaju u vlaška mesta pa i u svoje rođeno mesto za sveštenika, kao što ima mnogo primera u Krajinskom okrugu. Eno prvo u Jabukovcu postavljen je Nikola Kazimirović koji je rodom iz Jabukovca govori svuda i u varoši vlaški deca dok ni su mu pošla u školu ni su znala srpski žena ni danas nezna srpski dobro jer je uzeo vlajnu istina popova ćerka, ali je odrasla u Jabukovcu, kod oca što je vaspitan i zapopljen u vlaškoj koji se do smrti služio vlaškim knjigama, i zbog njega je sva ta vika i još nekolicina njemu podobnim. Drugi je primer Dinul postavljen je u svoje selo među vlasima koji dobro nezna srpski niti njegova familija. Treći je primer Marin postavljen u Prahovu ovejano vlaško selo i pravi vlasi ima još malo primera da vam navedem iz kojih će te uviditi grešku samo da ste kao ministar krivi što nevodite računa gde se ko postavlja pa onda nebi bilo primera da se čitaju knjige na vlaškom jeziku i da se vlaški govori. Sada na završetku oću da vam skrenem pažnju i da za g. Episkopa upozorite da on ne postavlja u vlaška mesta vlase pa će se izbeći sva zeblja u podpomaganju vlašijizma, već srbijizam da krene napred, a to je sa postavljanjem sveštenika na Korbovskoj parohiji.

Ja sam 14 god. bio u Korbovu, tu su sami ovejani vlasi zaslepljeni vlasofili koji su slučaju bolesti idu u vlašku i čitaju na vlaškom jeziku molitve kod vlaških sveštenika i na takoj parohiji i na takom mestu oće Njegovo Preosveštenstvo da postavi domorodca Đorđa Popovića svešt. Tekiskog koji se kao učitelj u Korbovu ponašao kao i obično njegovi sunarodnici, on je išao s njima u ribolov govorio i sada kad dođe kod svoje familije koji ima na 60 kuća govori vlaški, njega sam ja i optužio kod biv. Ministra kad je bio učitelj u Korbovu što je u svojoj besedi kazao ja se smatram za srećnog što sam svršio srpske škole i srpski učitelj a vi braćo čuvajte vaše običaje narodne i jezik ja čim sam ovo čuo ni sam sačekao ni koljivo ni posluženje već sam odma napustio školsku slavu jer je to bilo o sv. Savi i takvog sad oće G. Episkop za sveštenika da postavi.

Njegov rođen brat za vreme mog boravka na parohiji išao je tri puta u vlaškoj u selu Batoc sa bolesnom decom da im sveštenik na vlaškom jeziku čita molitve, i ako dozvolite da se i ovakav sveštenik postavi u Korbovu to onda nemojte prekore baciti na sveštenike no primite na vas jer ste vi odobrili da se vla postavi u vlaškom mestu za sveštenika i da vi baš idete da se vlašeizam podpomaže; - ako ne upozorite Njegovo Preosveštenstvo na ovakav njegov postupak pri postavljanju sveštenika na parohije. Ja kao biv. sveštenik ni sam mogao otrpeti a da vama i G. Episkopu ne skrenem pažnju za korbovsku parohiju, što treba da je načelo za sve parohije, pa svršene bogoslove iz vlaškog mesta i onda će i postići što svaki Srbin želi a ovakim rado[m] nikad. Ja učinih svoje a na vami ostaje dalje. Molim vas izvinite me što vam oduzeh malo vremena, al me goni interes Srbizma.


Ponizan jesam Mijailo ... tović paroh Žabarski


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[Na poleđini] [Štambilj]:

KRALJ. SRP. MINISTARSTVO PROSVETE I CRKV. POSLOVA

4. AVG 99 CBr. 912 Rumunizam u krajinskom okrugu G. Ministru na uviđaj.

Referent T. Petković Signatura MPS-c, F V R 83/1899

        

20.06.2021.