asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Uskršnji festival vlaške kulture

 

U vlaškoj (rumunskoj) pravoslavnoj crkvi u selu  Malajnica (opština Negotin) održano je 7 maja 2013 godine novo izdanje festivala «Uskršnji festival vlaške (rumunske) kulture ». Skupu je prisustvovalo na stotine pripadnika vlaške nacionalne manjine sa prostora istočne Srbije i Banata kao i mnogobrojne delegacije iz Rumunije sa mnogim kulturno-umetničničkičim društvima i veoma popularnim ličnostima rumunske estrade poput Andjelike Stojkan. Skup je započet svetom liturgijom koju je predvodio Visokoprečasni otac Bojan Aleksandrović protojerej Priobalne Dakije i administrativni Vikar timočki zajedno sa saborom sveštenika Vlaške (rumunske) pravoslavne crkve.

Na svetoj liturgiji su  prisutvovali otac Antonije Izak paroh Bora i Lapušnje, otac Štefan Šarampoj sekretar parohije Priobalne Dakije, otac Iel Bobu Lui paroh Horreum Margi i Isakova (opština Ćuprija),  otac Ovidiu Zabava, paroh Gornjane (opština Bor), Ionel Malajmare dekan Alibunara, otac Mikael Blaž i Protojerej Aleksandar Kororaći, dekan Kovina. Nakon svete liturgije ordžan je bogat kulturno-umetnički program.

Festival je bio organizovan od strane Vlaškog (rumunskog) pravoslavnog protoprezviterata priobalne Dakije iz Negotina i udruženja za kuluturu Vlaha/Rumuna iz  Bora  «Ariadnae Filum» potpomognut od strane Rumunskog Kulturnog Instituta.

Prisutne goste na otvaranju festistivala u ime organizatora pozdravili su otac Bojan Aleksandrović Vikar Timočki i Zaviša Žurž, predsednik udruženja «Ariadnae Filum».

Otac Bojan Aleksndravić je pozdravio svo sveštenstvo sa kojima je održao svetu liturgiju kao i brojne vernike koji su se okupili na ovom svetom mestu koji je od jedne male pravoslavne Vlaške crkve odrastao u jedan veliki Vlaški pastoralni i kulturni centar u istočnoj Srbji.

Zaviša Žurž je prisitnima naglasio značaj pastoralnog i kulturnog komleksa u Malajnici u kome se Vlasi istočne Srbije (Timočke Krajne, Homolje, Moravkse Doline, Braničeva i Zvidža) kao i Vlasi Banata i Rumunije mogu okupljati i moliti na svom maternjem jeziku. «Zamilio bih roditelje koji imaju decu da se zalažu da njihova deca uče njihov maternji jezik to jest rumunski (vlaški) jezik u školama. Zamolio bih takodje sveštenike da se mole gospodu Bogu da nam sva vlaška deca iz istočne Srbije za nekoliko godina  uče rumunski jezik u školama!»   reako je Žurž.

On je takodje zahvalio Rumunskom Kulturnom Institutu na podršci koju je pružio pri organizaciji Festivala «Uskršnji festival vlaške (rumunske) kulture » kao i svima koji su pomogli organizaciju festivala.

Festival «Uskršnji festival vlaške (rumunske) kulture » je trajao više od četiri sata. Počeo je pesmama i igrama iz Istočne Srbije KUD-a «Branko Olar» iz Sela Slatine (opština Bor), zatim je sledelio KUD Stol iz sela Bučje (opština Bor). Iz Rumunije su nastupala tri KUD-a: "Oltenaşi" iz Basarabi, "Flori din Poieniţa" iz Poiana Mare na čelu sa Kamelijom Raboveanu, i KUD "Pastratorii de tradiţii a Parohiei Ortodoxe din Covasânţ" iz Covasânţ-Arad-a zajedno sa vlaškim prijateljem ocem Mihajom Blažem. Lepotu programa su dopunile vokalne grupe «Gergina» iz Negotina, «Voia Cruci» iz sela Kobisnica kod Negotina, frulaška grupa «Krajinsko Srce» predvodjena gospodinom Sposojem Bulićem kao mnogi solisti: Lela Marjanović iz Bora, Deni Olar iz Slatine kod Bora, Marija Mrdaljević iz Kobišnice, Milica Nešić iz Negotina, Ljuba Vojvodanović iz Bukovče, Dragiša Paunovic iz Prahova, kao i mladi frulaši Perica Todorović iz Slatine i Nemanja Pavlović iz Bora.

Festival je završen nastupom gospodje Andjelike Stojkan koja je predhodno objasnila da i ona peva vlaške numere jer se tako kaže i u njenom rodnom kraju u Rumuniji. «Sada ću vam ispevati nikoliko pesama koje su karakteristične za planinske krajeve» a otpevane numere su bile identične govoru Vlaha istočne Srbije.  

Manifestaciji su prisustvovali: gospodin Raul Trucesku ataše Rumunske ambasade za kulturu, gospodine Predrag Balašević predsednik Vlaške Demokratske Stranke Srbije i gospodin Stefan Mihajlov predsednik Zajednice Rumuna u Srbiji.