asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Statisticka zbirka iz Srpskih krajeva.pdf Srpski knjizevni glasnik T.Djordjevic Kroz Nase Rumune.pdf Glasnik Drustva Srpske slovesnosti.pdf Srbija opsi zemlje naroda i drzave.pdf Drzavopopis Srbije.pdf Statisticki godisnjak Kraljevine Srbije.pdf G20024001.pdf Zapiski imperatorskago Russkago geograficeskago obsestva.pdf

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Preuzmi knjigu u PDF

Popisi stanovništva kroz istoriju


Poštovani posetioci, na ovoj stranici možete pronaći nekoliko kopija starih knjiga sa rezultatima popisa, kao i rezultate popisa iz 2001(2002). Molimo vas da prilikom čitanja obratite pažnju na istorijska razdoblja u kojima su popisi vršeni, jer se zbog čestih promena granica u poslednjih 150 god. koliko je ovde obuhvaćeno, vaše mesto od interesa možda nalazi u drugoj državi. Knjige možete preuzeti u PDF formatu. Takođe sve do 2001 god nije pravljena razlika u popisima između termina Vlah i Rumun, te su ovi termini ravnopravno korišćeni za jedna te isti narod, zavisno od geografskog podbneblja ili istorijskog razdoblja.

Ispod knjiga nalaze se neki grafički prikazi sa grafickim prikazima rezultata popisa u poslednjih 150 godina.

Odnos Vlasi - Rumuni na popisima u srpskoj statistici 20-og veka. Primećujemo da je jedno te isto stanovništvo popisivano na različite načine, zavisno od aktuelne političke volje u Srbiji.

Popisi Rumuna(Vlaha) u Srbiji od 1884 do 2011, vidimo da su u pojedinim razdobljima Rumuni kao popisna kategorija u spskoj administraciji jednostavno izbrisani, istovremeno namesto njih pojavlju se Vlasi

Popisi Vlaha(Rumuna) u Srbiji od 1884 do 2011, vidimo da su u pojedinim razdobljima Vlasi kao popisna kategorija jednostavno izbrisani od strane srpske administracije, istovremeno namesto njih pojavlju se Rumuni

Naročito je interesantna 1961-a godina kada je broj Vlaha na popisu sa blizu 100 000 posle rata, spao na samo 1963 osoba, što je izuzetno veliki pad odnosno promena etničke strukture. Ovo je još jedan upečatljiv dokaz pritisaka srpskih vlasti da se Vlasi što pre asimiluju i nestanu. Ujedno je ovo i pokazatelj nepouzdanosti rezultata popisa kada je o ovoj temi reč.