asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Izlaganje Dragomira Dragića - "Forum Vlaha", tonski zapis


Prof. Dr Ljiljana Gavrilović i Dr Annemarie Sorescu Marinković - Recenzija, tonski zapis


Prof. Dr Čedomir Čupić više od recenzje, tonski zapis

Tonski Zapisi-preuzeto sa sajta "Bor-Sve"


Intervju sa Dr Slavoljubom Gacovićem - Oline Televiija


Promocija knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" repotaža "INFOBLOK"


Promocija knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" repotaža "Timoc Press"

Video snimci promocije

Promocija knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" Slavoljuba GacovićaU Narodnoj biblioteci u Zaječaru a zatim i u Boru, dana 11. Maja 2017 godine, promovisana je najnovija knjiga Dr Slavoljuba Gacovića "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika". Istovremeno je objavljen i "reprint" prethodnih izdanja u okviru jednog kompleta sa promovisanom knjigom.

O knjizi su govorili: Vesna Tešović ( uvodni deo),  Slaviša Žurž iz Bora, prof. dr Ljiljana Gavrilović, Filozofski fakultet Beograd, prof. dr Čedomir Čupić, Fakultet političkih nauka Beograd i dr Anemarie Sorescu Marinović, Balkanološki institut SANU. Zaključnu reč imao je autor, dr Gacović.Svi su se složili da je na 800 stranica napisana „jedinstvena naučna drama“.


-Knjiga zaslužuje duboko poštovanje iako se ne slažem sa nekim zaključcima. Ovo je i te kako važna tema za sve koji žive na prostoru istoka Srbije. Knjiiga jeste komplikovana, ali je i prepuna različitih infromacija, sakupljen je ogorman manterijal o stanovništvu iz objavljenih i neobjavljenih izvora, svedoči o vlaškoj kulturi i tradiciji. U stvari, sačinjen je temelj kako bi se bolje razumela kultura Vlaha – naglasila je Ljiljana Gavrilović.


-Knjiga je sastavljena iz pet tematskih celina koje predstavljaju istoriju Vlaha istočne Srbije. Posebno je zanimljiv deo o poreklu i postojbini Vlaha. Najvažnije je da se tema ne zatvara, da se istraživanje nastavlja. Postavlja se i pitanje jezika… – podsetio je Čedomir Čupić nadugačko objašnjavajući Balkan „kao bure baruta“ i najvažniji deo evropske civilizacije.-Ovo je hrabra klnjiga. Odlikuje je naučna vrednost. U njoj autor osporava dosadašnja pojedina naučna mišljenja, pisana je jasnim i jednostavnim stilom, pa će i zato biti interesantna i široj publici –smstara Ana Marija Marinović.

Nakon predstvaljanja publikacije razvila se polemička diskusija, što je ovaj skup učinilo još  korisnijim i drugačijim od recimo beogradskih književnih promocija koje su, ocenila je prof. dr Ljiljana Gavrilović, „tužne i uspavljujuće“.

Mada se Dr Gacović pretežno bavi srednjevekovnom vlaškom istorijom, u ovoj knjizi se pozabavio poslednjim vekovima i modernim dobom, u želji da popuni prazninu u naučnoj literaturi o Vlasima(Rumunima) iz ovog perioda. U knjizi se nalazi obiman istorijski materijal o situaciji u severoistočnoj Srbiji i okruženju, o migracijama, seobama, i istorijskim faktorima koji su doprineli doseljavanju velikog broja Rumuna(Vlaha) iz Rumunije odnosno tada još uvek vlaških kneževina u severoistočnu Srbiju kao i problemima koje rumunsko(valaško) stanovništvo ima  na ovom područiju do današnjih dana.

Uskoro ćete na našem sajtu moći da pogledate sadržaj i manje delove nekih poglavlja.


knjigu možete zatražiti preko :

info@zajednicavlahasrbije.com

15.05.2017