asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Sastanak predstavnika vlaške zajednice sa Knutom Volebekom.


U Boru i Zaječaru  utorak 29.01.2013. godine održan je radni sastanak predstavnika vlaške zajednice sa Knutom Volebekom, Visokim komesarom OEBS.

Na probleme na koje nailazi zajednica, na odvojenim sastancima, ukazivali su:

- Dr Predrag Balašević, predsednik najuticajnije vlaške političke organizacije – Vlaške demokratske stranke Srbije

- Zaviša Žurž, predsednik NVO Ariadnae Filum iz Bora

- Dragan Demić, diplomirani pravnik i potpredsednik Vlaške demokratske stranke Srbije

- Protojerej stavrofor Bojan Aleksandrović, vikar episkopije Priobalne Dakije

- Jasmina Glišić, dipl. filosof, predsednik Udruženja roditelja koji žele da uče maternji – rumunski jezik iz Petrovca na Mlavi

- Tihan Matasarević, predsednik Udruženja Vlaha „Dunav“ iz Kladova

Dr Slavoljub Gacović, istoričar iz Zaječara


Predstavnici Vlaha severoistočne Srbije  su visokog gosta upoznali sa opstrukcijom državne i lokalne administracije prikom pokušaja da se od septembra meseca 2012. godine kroz školski sistem započne sa nastavom na rumunskom jeziku.

Knut Volebek je upoznat i sa pritiscima koje su od strane pojedinih direktora škola i lokalnih moćnika  vršeni na roditelje i sa metodama zastrašivanja koje se ne pamte još iz doba inforbiroa.

Domaćini su visokom gostu skrenuli pažnju da je, sudeći na osnovu dosadašnjih iskustava, svako dalje sakupljanje potpisa izgubilo smisao i da to ničemu neće voditi osim ponovnoj od strane opstrukciji onih koji su to već činili prilikom prethodnih pokušaja.

Na opasku Knuta Volebeka da je, u razgovoru sa predstavnicima državnog vrha Republike Srbije, dobio uveravanja da će se od septembra 2013. godine omogućiti uvođenje nastave na rumunskom, njegovi domaćini su mu jasno stavili do znanja da su i do sada dobijali slična obećanja koja kasnije nikada nisu bila ispunjena.

Tokom razgovora bilo je reči o tome da se država Srbija otvoreno stavlja na stranu dela zajednice koji negira istorijske i lingvističke činjenice i da aktivno učestvuje u kreiranju tzv. „vlaškog pisma“ i „standardizaciji vlaškog jezika“.

Visoki gost se složio da je za standardizaciju bilo kog jezika i pisma potebno mišljenje stručnjaka i da takav posao ne mogu da obavljaju ginekolozi i nastavnici muzičkog vaspitanja.

Predloženo je uključivanje stručne javnosti kako bi spor oko jezika bio rešen.

Poseban akcenat stavljen je na odsustvo dijaloga sa predstavnicima lokalne i državne administracije, koji uporno ignorišu apele predstavnika zajednice koji nisu članovi političkih partija većinskog naroda.

Knutu Volebeku je skrenuta pažnja na otvoreni neprijateljski stav prema Rumunskoj Pravoslavnoj Crkvi južno od Dunava, kao i da se stanje višestruko pogoršalo nakon njegove prethodne posete.

Visoki komesar OEBS se složio da je status Rumunske Pravoslavne Crkve, pored pitanja odnosa među pravoslavnim crkvama, na prvom mestu pitanje poštovanja ljudskih prava i sloboda i da ukoliko ne postoji mogućnost dogovora dveju crkava, tim problemom morali bi da se pozabave politički vrh Rumunije i Srbije.

Reči je takođe bilo i o emisijama na rumunskom i tzv. „vlaškom jeziku“ na televiziji Bor.

Predstavnici vlaške zajednice su emitovanje programa okarakterisali kao skandalozno, uzimajući u obzir da program uređuju i vode nestručni kadrovi, dok je pokrivenost signala Borske televizije takva, da se ona ne može gledati ni u samoj pštini Bor, a kamo li u udaljenijim naseljima u kojima živi vlaško stanovništvo.


Na kraju razgovora, domaćin i visoki gost su se složili u oceni da ne može biti reči o postojanju vidljivijeg napretka na polju poštovanja manjinskih prava vlaške zajednice i da je država Srbija u obavezi da u što kraćem roku načini konkretne korake.