asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Predsednik Vlaške narodne stranke dr Predrag Balašević odlikovan od strane predsednika Rumunije Trajana Baseskua Ordenom posvećenosti - "Ordinul Serviciul Credincios" na očuvanju identiteta vlaške(rumunske) zajednice.Palata Kotročeni u Bukureštu, Predsednik Rumunije Trajan Basesku uručuje orden dr Predragu Balaševiću.


Odlikovanje je priređeno na predlog Giorgija Razvana Murgeanua u sredu 07.05.2014.god. Predsednik Rumunije Trajan Basesku odlikovao je istaknute predstavnie rumunskih zajednica iz više država. Među četrnaest osoba koja su bile odlikovane  našao se i predsednik Vlaške Narodne Stranke dr Predrag Balašević. Odlikovanje su primili Ion Iovčev direktor srednje skole Lućian Blaga  iz Tiraspola, Moldavija, Aleksandar Mamakis počasni konzul iz Bitolja Makedonija, Raisa Padurean zamenik direktora srednje skole Lućian Blaga iz Tiraspola Moldavija, Marija-Bulat-Saharmeanu novinar director programa Glas Basarabije Moldavija, Petar Grozav novinar predsednik organizacije „Dunarea-Mare”, Kišinjev, Moldavija, Lucijan Marina, pisac, novinar, Novi Sad , Srbija, Petru Mošu predsednik organizacije „Valul lui Traian“ Odesa, Ukrajna, Petru Škiopu predsednik Demohrišćanske Alijanse rumuna, filijala Odesa, Ukrajna, Anatol Popescu, pravnik predsednik organizacije „Basarabia“, Odesa, Ukrajna, Vasile Taraceanu, pesnik, izdavač, predsednik organizacije „Casa Limbi Romane“, Černauci, Ukrajna, Nicolae Avram, ekonomista osnivač „Uniuni culturale a Romanilor Basarabeni“ Cernauci, Ukrajna, Ilie Luciac, istoričar, profesor na universitetu, Cernauci, Ukrajna, Zinaida Pinteac, profesor, potpredsednik Demohrišćanske Alijanse Rumuna filijala Odesa, Ukrajna.


Odlikovani pripadnici Rumunske dijaspore.Svečani čin predaje odlikovanja obavio se u velikoj Sali  Palate predsedništva Kotročeni u 16 časova, Na ceremoniji pored medija prisustvovali su i predstavnici oranizacija iz pomenutih država, članovi porodica. U pratnji predsednika Balaševića bio je i predsednik nevladine organizacije Ariadnae Filum-Društva za kulturu Vlaha-Rumuna Severoistočne Srbije gospodin Zaviša Žurž.

Odlikovanje je urađeno na predlog Giorgija – Razvana Murgeanua  državnog sekretara  (za prekogranične rumune) kancelarije Predsedništva.


Odlikovani predstavnici rumunske manjine iz Srbije Lucijan Marina iz Novog Sada i dr Predrag Balašević.Nakon ovoga, dr Predrag Balašević je izrazio zahvalnost na odlikovanju i svoje viđenje daljih aktivnosti matice Rumunije prema vlaškoj(rumunskoj) manjini u istočnoj Srbiji:


“Najpre želim da se zahvalim na odlikovanju i da kažem da je ono uručeno meni faktički uručeno celoj vlaškoj(rumunskoj) zajednici u Srbiji, svako od oko 300 000 pripadnika vlaške(rumunske) zajednice u Srbiji zaslužno je za ovaj momenat i može se ponositi ovim ordenom.


U narednom periodu mi očekujemo od Rumunije snažniju podršku ne samo u sferi očuvanja identiteta već i u ostalim oblastima koje su od značaja za razvoj regiona nastanjenog rumunskim stanovništvom. Dobar primer pomoći matične države svojoj manjini možemo videti kod mađara kojima matična država obezbeđuje sveobuhvatnu pomoć u raznim oblastima društveno ekonomskog života a ne samo u sferi kulture.


Orden posvećenosti -"Ordinul Serviciul Credincios" na očuvanju identiteta vlaške(rumunske) zajednice. dodeljen dr Predragu Balaševiću u Bukureštu od strane predsednika Rumunije Trajana Baseskua
Vlaška narodna stranka, kao najveća organizovana organizacija Vlaha(Rumuna) u Srbiji, smatra da je za uspeh očuvanja ove zajednice bitna sistematska pomoć u što je moguće više domena kako bi zajednica bila u stanju da se razvija i opstane i tako očuva i sopstveni identitet.


Rumunskom stanovništvu u istočnoj Srbiji, odnosno Vlasima jeste neophdno da imaju na svom maternjem jeziku štampu, radio i televizijski program, kulturna dešavanja, službeni jezik u institucijama, i bogosluženje na svom jeziku, ali da bi zajednica uopšte postojala neophodno je znatno više. Iz tog razloga nam je jako važna podrška republike Rumunije koju smatramo svojom maticom.


Imajući u vidu nesumnjivu lojalnost rumunske(vlaške) manjine državi Srbiji čiji su građani, svaka pomoć od strane Rumunije rumunskoj manjini u Srbiji predstavlja istovremeno i pomoć delovima Srbije u kojima ova manjina živi. Time se unapređuju međudržavni odnosi i podstiče razvoj dobrosusedskih odnosa dve tradicionalno prijateljske zemlje.”

Fotogalerija sa dodele odlikovanja u palati Kotročeni u Bukureštu.

Preuzeto sa sajta www.vdss.org.rs