asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

 Dragomir Dragić: Tužbe kao moguće rešenjeGospodo,

verovatno ste s tim u toku. Prvo se napravi neprihvatljiva situacija, zatim se učinjeno zlo adresira drugima, i u takvoj "ćistoti" umesto javnog izvinjenja Vlasima, poteže se sud. To je dobro ako se bude sudilo kao u vreme cara Dušana - po zakonu. Ako bude išlo po partijskoj pravdi, i tada će biti dobro jer će ovo konačno stići u Strazbur gde mu je odavno bilo mesto. Izbor zavisi i od vas - bivših i sadašnjih čelnika NSVNM. A već sada treba da se pozabavite onim što je naopako posejano i tako i niklo, poput "udžbenika" Milene Golubović, te "Gramatike vlaškog jezika" Nadice N. Jovanović. Ne mogu a da ne kažem da ste vi, nažalost, na jedan kompromiserski način dopustili da vlaškim dušama počnu da haraju nekolicima koji čine vrlo čudnu interesnu grupu, pa su i naopake promene u PLATFORMI na tom tragu takve manjine. Znači li da u NSVNM većina nije imala ni o čemu stav?
U čije ime i s kakvom stručno-naučnom kompetencijom se eventualno nastavlja ovaj trend, uz umišljaj da je za sve dovoljan samo dogovor i nekim centrima moći ugodna vlaška ketmanska galama, po onoj srpskoj: dva loša - ubiše Miloša?!


No, šta ćemo, život teče dalje.


Pozdravljam vas,

D. DragićEvo najavljene tužbe vašeg A. G.


****************************

-Tekst uklonjen zbog privatnosti.-


****************************


Evo i mog saglasja da je to veoma potrebno:

Gospodine A. podnošenje tužbi je u redu. Tako će se otvoriti ceo problem rešavanja vlaškog pitanja i onih konstrukta . njegovom poimanju, poput prekrštavana našeg internog nacionalnog imena i imena jezika van naše tradicije i jezičkog nasleđa, ali i pitanje lingvističke klasifikacije vlaških govora istočne Srbije u porodici evropskih romanskih jezika itd.

U ovom trenutku ima dovoljno materijala za Sud u Strazburu za sve one institucije, organizacije i pojedince koji se poigravaju i formom i sadržajem vlaškog jezika i njegovog vlaškog samosvojnog naziva. Otvoriće se i pitanje odnosa prema Vlasima za vreme II svetskog rata, posle II svetskog rata i nadalje, uz ovovremensku kreaciju partizacijsko-partokratskog Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine (NSVNM).

Valjda ne mislite da smo mi koji i znamo vlaški i vlaški mislimo i delamo, koji se oduvek popisujemo kao Vlasi bez obzira na varijantu etničkog inženjeringa u gašenju Vlaha u prohujalim vremenima pre 2002, vlasništvo, ili miraz članova NSVNM - bilo koja opcija da je dobitnik na izborima, pa da sve ovo oćutimo?

Neka se otvori dosije VLASI u Zaječaru, neka se otvore i drugi dosijei. Bez toga nema poštenog suđenja niti se zna ko je ko u vlaškoj priči. Jesmo li imali lustraciju po Zakonu o liustraciji? Nismo. Da je bila, Bože, koje bi bruke sve izašle na videlo u vezi sa Vlasima! Stav Foruma Vlaha je da tu Pandorinu kutiju ne treba otvarati u interesu ove zemlje i njenog evropskog puta, već da se usredsredimo na ono vreme koje je u praksi jedva počelo 2000/2002. godine. Zapravo, u vreme kada većina onih koji danas "kreiraju" nasilna rešenja za vlaško jezičko pitanje verovatno još nisu shvatali da pripadaju tom zanemarenom, potisnutom i jezički i kulturološki oštećenom manjinskom etničkom entitetu! Ključ za otvaranje te kutije je u Vašim rukama i u rukama onih koji dele Vaša getoistička ubeđenja o vlaškom etničkom entitetu.

Itekako smo bili zainteresovani da se institucionalno u našoj zemlji definiše i implementira AGENDA O OČUVANJU, EMANCIPACIJI I RAZVOJU VLAŠKOG ETNIČKOG ENTITETA. Samo tako je moguće da se zaboravi ceo period činjenja i nečinjenja na štetu vlaškog etničkog entiteta od 1953. godine do danas. Bez toga Država ne može da zaboravi svoju odgovornost, te prepuštanje svega što se tiče Vlaha adresi NSVNM! Problem ne mogu da razreše neobavešteni, neposvećeni i neprosvećeni članovi tog formalno-pravno najvišeg organa vlaške kulturne autonomije, kolikogod da se lamentira o "demokratiji" i "demokratičnosti". Da je bilo po Hađiću, Stratimiroviću i mnogim drugim Vukovim protivnicima, ko zna kada bi se u Srbiji uvela Vukova reforma. Vuk je nije ni dočekao, ali je tu potrebu ozakonila odgovorna vlast 1868. Usput - to nije bio "racki" već srpski jezik.


Oko vlaške priče, biće posla i u vezi sa ponašanjem ministrastva u čijem je resoru obrazovanje, te oko jezičkog diletantizma i neznanja u onome što su kao udžbenik recenzirali profesori sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i naučni saradnik RAN, itd. Moraće da se "pita za zdravlje" i Prosvetni savet ili organ, uz preispitivanje njegovog personalnog stručnog sadržaja, koji takve udžbenika pušta u obrazovnu proceduru.

Možda je Vama to potaman, pa ste uspeli da takav faličan udžbenik uvedete u nastavu na vlaškom u Krajini među Vašim Caranima, sem ako Vi ne mislite da reformišete i jezik i učenje vlaškog jezika samo među Ungurjanima!?


Uzgred, vlaški treba da se uči u školi, ali po modelu Kompendijuma, u kome se predlažu dva nivoa - dijalektalno učenje u nižim razredima, uz nadgradnju sa učenjem rumunskog u višim razredima. Razlozi su veoma razborito objašnjenji u tom štivu. Dotle, Vi dugujete Vlasima izvinjenje za Vaše propuste, koje ne može da pretvori u vrline ni NSVNM niti navijački angažman pojedinih ministarstava..

Puno Vas pozdravljam,

Dragomir Dragić