asd
asd Vlaški Mozaik

Umesto za vlaške organizacije i svoje predstavnike, Vlasi i na ovim izborima za svoj nacionalni savet glasaju za  SNS i  političare iz vlasti. Zašto je to tako?


Vlaška nacionalna manjina kao i sve ostale nacionalne manjine ima pravo na ostvarivanje svojih manjinskih prava, koja su zagarantovana zakonima Republike Srbije ali i brojnim konvencijama na evropskom i međunarodnom nivou. Zbog ostvarivanja svojih prava vlaška nacionalna manjina dobila je mogućnost organizovanja Nacionalnog saveta koji bi se kao institucija demokratskog društva zalagao upravo za ono zbog čega je i oformljen. Međutim, vremenom stvari ne samo da nisu išle svojim tokom već su se pretvorile u svoju suprotnost i izvgnute ruglu. To danas predstavlja egzistencijalni problem za jednu nacionalnu manjinu poput Vlaha, koja je vrlo salbo organizovana, i diskriminisana.

Da bi se govorilo o ostavrivanju manjinskih prava, individualnih i kolektivnih, ne može se zaobići ili preskočiti institucija Nacionalnog saveta, bez koje se ova prava teško ostvaruju, prvenstveno kolektivna, koja su od krucijalne važnosti za očuvanje jednog identiteta i kulture. Da bi se jedan Nacionalni savet oformio neophodno je ispuniti demokratsku proceduru i na izborima izabrati predstavnike nacionalne manjine koji će opet kroz ovu instituciju predstavljati interese svoje manjine i boriti se za ostvarivanje njihovih prava. Upravo ovde javlja se problem koji vlaška nacionalna manjina ima u vezi sa izborima i Nacionalnim savetom.Kroz osvrt na izbore za Nacionalni savet možemo jasno sagledati stanje u kome se nalazi celokupno društvo, u državi gde demokratija intenzivno propada a obrisi diktature svakim danom postaju sve jeaniji.

Da se vlast ne usteže od prodiranja u sve sfere života svojih građana pokazuje još jedan nemio događaj koji se već nekoliko nedelja unazad odvija u Istočnoj Srbiji. Zapravo od kako su raspisani izbori za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine koji će biti održani 04.11.2018. godine državna ksenofobična mašinerija pokrenula je svoje pogone da još jednom ostvari svoje ciljeve koji su puko zadržavanje kontrole i vlasti u svojim rukama, na uštrb prava i interesa svojih građana.  Nakon što su kroz Parlament, u kome su vladajuća većina već godima i gde se jedino njihov grohotni neumesni podsmeh čuje, bez glasa razuma doneli zakone kojima su direktno uskratili određena prava pripadnicima vlaške nacionalne manjine, preduzeli su i određene akcije u praksi.

Zakonom su nam uskratili da budemo birani na izborima i da time ostvarimo ne samo svoja manjinska i već i građanska prava, zakonom koji zabranjuje da se funkcioneri manjinskih stranaka kandiduju na neku od funkcija u Nacionalnom savetu a zatim su zakonom podupreli i izbornu krađu tako što nisu predvideli da liste koje se kaniduju imaju svoje kontrolore na izbornim mestima tokom izbora.

Postavlja se vrlo logično pitanje, ako funkcioneri manjinskih stranaka koje su zapravo oformljene upravo da bi izražavale interese jedne manjine ne mogu da se kandiduju i budi birani kao predstavnici svoje zajednice, ko onda može, ko je kompetentan? Naša država i vlast, predvođena predsednikom Vučićem, bivšim premijerom a verovatno i budućim patrijarhom, pošto nije utvrđeno koje sve funkcije treba zauzeti kako bi se podrazumevalo da imate totalitarnu i potpuno neograničenu vlast, smatra da su kompetentni kandidati upravo pripadnici vladajuće partije, takozvani SNS botovi, koji nažalost pored toliko mogućnosti u 21. veku rade za sendvič ili bedni minimalac. Čak i to dobijaju na osnovu dodeljenog radnog mesta u nekoj javnoj ustvanovi a na kome će biti zamnjeni prvom sledećom prilikom, jer radnih mesta je nedovoljno za sve botove koji se prodaju zarad sitnih ličnih interesa. Postavljajući ljude na funkcije u Nacionalnom savetu, ljude koji teško da mogu da se dovedu u vezu sa vlaškim nacionalnim identitetom, osim možda kroz njihovo delovanje kojim se trude da ga asimiluju.

Država na čelu sa vladajućom partijom jasno izražava svoju odlučnost da Nacionalni savet obesmisli i time zagarantuje stagnaciju razvoja vlaške nacionalne manjine a može se reći i latentnu asimilaciju. Kako nisu sigurni da je dovoljno da se Nacionalni savet radi kontrole na unutrašnjem a manupulacije na međunarodnom planu, popuni nepripadnicima vlaške nacionale manjine, oni su odlučili da i same nepripadnike naprave pripadnicima, da naprave kako je to gospodin Dragić rekao „privremene“ Vlahe kako bi zagarantovali sebi pobedu na ovim izborima. Nije to ništa začuđavajuće ili teško, kamapnje „od vrata do vrata“ i prikupljanje „sigurnih glasova“ su njihova ustaljenja metoda pomoću koje osvajaju vlast već godinama unazad. Međutim sada su otišli mnogo dalje i ne samo da vrše pritisak na pripadnike vlaške nacionalne manjie već i u naseljima gde statistika ne beleži postojanje pripradnika vlaške nacionalne manjine oni upisuju ljude u poseban birački spisak i vrlo perfidno ih ubeđuju da izađu na glasanje i podrže prorežimsku listu.

Iz svega navedenog a i na osnovu aktuelnih društvenih dešavanja, jasno je da Vlasi u Istočnoj Srbiji nemaju izbora. Kako im nije omogućeno da svoje predstavnike kandiduju za funkcije u Nacionalnom savetu i kako im je uskraćena mogućnost za trku na izborima na fer i pošten način, ne preostaje im ništa drugo nego da se pridruže svojim sunarodnicima, novopečenim, privremenim Vlasima i da sa njima zajedno izađu na kvazi izbore gde će izglasati listu vladajuće partije koja će se boriti svim snagama da se upravo njihova manjinska prava ne ostvare.

S obzirom da pitanje vlaške nacionalne manjine ljudi koji se njenim interesima isistinski i bave, shvataju vrlo ozbiljno, većina vlaških organizacija, među kojima je i Kongres Vlaha Srbije, odbijaja da učestvuje u ovako neozbiljno organizovanim, sramotim i obesmišljenim demokratskim procesima. Zapravo moglo bi se čak reći i zlonamernim. I to ne samo prema delu sopstvenih građana vlaške nacionalnosti, već prema svim građanima Srbije uopšte. Glavni je problem ovde što ova vlast zapravo ne shvata ni šta radi, ni šta bi trebalo da radi.

Vlasi su se nažalost kao deo društva Srbije našli u medijskom mraku poput ostalih nacionalnosti ali i većinskog naroda, neki i na rubu egzistencije usled materijalnih nedaća, većina moralno obeshrabrena i zaslepljena diktatorskom i totalitarističkom ideologijom koja se se širi kao epidemija bez izgleda za pronalaženje vakcine protiv nje. Međutim Vlasi imaju tu duplu nesreću, osim što su državljani Srbije, države gde javni medijski servisi ne služi građanima, gde se deci umesto moralnih vrednosti putem crtanih filmova usađuju vrednosti prikazane u rijaliti programima, gde se posao dobija na osnovu partijske poslušnosti a zakon donosi da opravda legalnost vlasti ne i legitimitet, Vlasi imaju još i tu nesreću da su manjina, pa se lako zaslepe sitnim, trenutnim interesima, zanesu, i uz većinu slepo prate vlast koja ne da će njima doći glave već i njihovoj deci, koja neće imati tu čast da se ponose svojim manjinskim identitetom jer će on biti vrlo brzo preoblikovan i ugušen, suptilno ali sisitematski i sigurno.


J.J

31.10.2018