asd
asd Vlaški Mozaik

Dokumentarni  film  „Timočka zona - ljudi s one strane“


Lišeni bilo kakvog vida korišćenja manjinskih prava, Vlasi, odnosno Rumuni severoistočne Srbije, suočavaju se sa procesom asimilacije u svojoj poodmakloj fazi.

Jedini  očuvaniji segment kulturnog identiteta ovog naroda predstavja kult mrtvih.

U kultu mrtvih Vlaha, odnosno Rumuna severoistočne Srbije, stručna javnost prepoznaje obrise drevnih rituala i verovanja koje se pripisuju narodima koji su naseljavali širi prostor Balkanskog poluostrva još u antičko doba. Sva ta plemena su, uz Slovene, koji na Balkan stižu u prvoj polovini VII veka, i potomke brojnih rimskih legionara, činovnika, trgovaca i veterana, učestvovali u etnogenezi današnjih Vlaha, odnosno Rumuna severoistočne Srbije.

Upravo se kroz kult mrtvih kod Vlaha odslikava  etnička šarolikost Balkanskog poluostrva iz doba antike i ranog srednjeg veka.

Dokumentarni  film  „Timočka zona-ljudi s one strane“  Mariusa Olteanua iz Bukurešta, snimljen je na širem području severoistočne Srbije uz podršku  Rumunskog instituta kulture - ICR, Društva za kulturu Vlaha-Rumuna  severoistočne Srbije „Ariadnae Filum“ - AF i Rumunske(Vlaške) Pravoslavne Crkve U Srbiji - RPC.   

Koristimo priliku, da se zahvalimo svima koji su pomogli snimanje ovog filma.


06.10.2017

Dokumentarni  film  „Timočka zona-ljudi s one strane“