asd
asd Vlaški Mozaik

Tribina posvećena sinonimiji Vlah-Rumun u Boru 02.06.2019U nedelju 02.06.2019. sa početkom u 14h u prostorijama Vlaške narodne stranke, u organizaciji Društva za kulturu Vlaha-Rumuna Srbije “Ariadnae Filum “, održana je sednica rukovodstva Kongresa Vlaha. Nakon toga, u Narodnoj biblioteci u Boru,  održana je tribina pod  nazivom “Sinonimija Vlah Rumun- rumunski jezik u Srbiji“.


       

Sednica Kongresa vlaha

 

Na sednici Kongresa vlaha je razmatrana trenutna situacijia u vlaškoj zajednici kao i aktivnosti pojedinih organizacija, članica Kongresa Vlaha Srbije. Zaključeno je da je stanje nezadovoljavajuće, usled nepostojanja saradnje i komunikacije sa republičkim  institucijama, koje izbegavaju svoje obaveze prema nacionalnim manjiama, a naročito prema vlaškoj zajednicama. Vlasti u Beogradu tendenziozno nastupaju prema vlaškoj zajednici blokadom autentičnih predstavnika zajednice, podržavajući  svoje partijske kolege. Ovo dovodi do zastoja u sprovođenju preuzetih obaveza Srbije kako prema međunarodnim organizacijama tako i sopstvenih u odnosu na domaći ustav i zakone. Kongres Vlaha Srbije je takođe ocenio lošim i podršku nadležnog Ministrarstva za prekogranične Rumune, a posebno saradnju sa Ambasadom Rumunije u Beogradu. Zbog dugotrajne političke krize u Rumuniji i „čudnih“ odnosa  i veza zvaničnog Bukurešta i Beograda, nadležne institucije ne ispunjavaju svoje obaveze prema Rumunskoj/Vlaškoj zajednici u Srbiji. Ovo dovodi rumunsku manjinu  u veoma tešku situaciju, imajući u vidu negativno činjenje Nacionalnog saveta vlaške naconalne manjine, a to je politikanski pristup kada je reč o jeziku i istoriji zajednice.


       

Tribina o sinonimiji Vlah - Rumun

 

Tribina  pod nazivom  “Sinonimija Vlah Rumun- rumunski jezik u Srbiji“ ,održana je uNarodnoj biblioteci u Boru, u organizaciji Društva za kulturu Vlaha-Rumuna Srbije “Ariadnae Filum “

Na veoma posećenoj tribini, diskutovano je o istorijatu i značaju zvaničnog i alternativnih naziva za Rumune ali i o manipulaciji sa ovim pojmovima  u Srbiji i susednim zemljama. U Srbiji se ovim pojmovima i nazivima naročito manipuliše. U rumunskoj zajednici, usled medijske blokade i nedostatka obrazovanja o sopstvenoj kulturi i istoriji, postoji problem zloupotrebe vlaškog identiteta od strane vlasti i političkih partija.

Zloupotrebe imaju za posledicu dodatno komplikovanje situacije, i nemogućnost ostvarivanja čak i najosnovnijih manjinskih prava vlaške zajednice. Po ovome je vlaška zajednica verovatno jedinstvena u Srbiji. Vlasi još uvek nemaju u školskom sistemu izučavanje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture i istorije. Njima se često tendenziozno nameće neadekvatan školski program kreiran od nekompetentnih i nestručnih pojedinaca. Cilj je ispuniti formu, ali manipulisati suštinom. U srpskoj politici ovo nije novo, kao ni negativno ponašanje prema nacionalnim manjinama. Posledica ovog neodgovornog ponašanja države stvara odbojnost i time dodatno sputava vlahe u ostvarivanju sopstvenih manjinskih ali i ljudskih prava. Posledice na spoljnopolitičkom planu tek ostaju da se vide.

Imajući u vidu navedeno stanje, zaključak sa oba skupa je, da će do kraja godine Kongres Vlaha Srbije organizovati naučni skup sa temom:  Maternji  jezik  vlaške/rumunske zajednice u Srbiji.

17.06.2019.