asd
asd Vlaški Mozaik

Anketa “Koliko poznajemo vlašku istoriju”

Čitaj dalje>>

Predrasude o Vlasima

Usled krize identitea u Vlaškoj zajednici, tokom vremena pojavile su se i širile mnoge, nažalost, uglavnom negativne, stereotipne i naivne predrasude o ovoj brojnoj manjini, ovde ćemo izneti samo neke uz kratke kritičke komentare.


 1. Vlasi nemaju jezik
 2. Vlasi nemaju pismo
 3. Vlaški jezik nema gramatiku
 4. Vlaški jezik je poseban jezik prisutan samo na prostoru severoistočne Srbije
 5. Vlaški jezik predstavlja mešavinu rumunskih i srpskih reči
 6. Vlaški jezik se do sada nije učio u školi niti je bilio bogosluženja na vlaškom  zato što nije bilio standardizacije vlaškog jezika i pisma
 7. Vlasi na referendumu treba da odluče da li je njihov jezik narečije rumunskog jezika ili zaseban jezik
 8. Vlasi su narod potekao od romanizovanih Kelta. Rumuni su potomci romanizovanih Dačana, pa se prema tome ne može staviti znak jednakosti između ova dva naroda.
 9. Po uzoru na bivše jugoslovenske republike, Vlasi imaju pravo da svoj jezik (svoje dijalekte) izdvoje iz rumunskog i proglase ga za poseban jezik.
 10. Vlasi sami sebe zovu Vlasima, Vlaškenjima, Vlaucama...
 11. Vlasi su Srbi jer im tako piše u ličnoj karti, pasošu...
 12. Vlasi su Srbi, zato što imaju srpska lična imena,  a i prezimena im se završavaju na „ić“
 13. Vlasi su Srbi zato što žive u Srbiji
 14. Vlasi su Srbi zato što su pravoslavci koji slave krsnu slavu.

Putopisne beleške Tihomira R. Djordjevića objavljene u Srpskom Književnom Glasniku 1906 godine o Vlasima to jest Rumunima istočne Srbije.Preuzmi knjigu u pdf formatu

Sufinansiranje štampanja 5 tomova "Vlaške istorije" Sufinansiranje štampanja 5 tomova "Vlaške istorije"

Etnička karta istočne Srbije

Pogledajte u kojim mestima oblastima Srbije ima Vlaha, ova etnička karta predstavlja deo istočne Srbije gde je skoncentrisana Vlaška manjina. Kartom su obuhvaćena sva mesta sa čisto Vlaškim ali i mešovitim stanovništvom.  

 Rumuni T.Đorđevića?:

‘Kud se dedoše rumuni Tihomira Đorđevića’, Kritička studija sa osvrtom na manipulaciju Terminima Vlah Rumun i  istorijskim činjenicama. U vezi sa romanizovanim stanovništvom Istočne Srbije. Kritika pokušaja tendenciozne obrade rada T.Đorđevića

Vlasi u istorijskim mapama

Valsi kroz istoriju na istorijskim, geopolitičkim mapama. Saznajte sve  što vas zanima u vezi geografije  i geopilitčkog prostora na kome su vlasi nastali kao narod, i kako su se kroz istoriju menjale teritorije i države u kojima ima Vlaha.

 Vlasi i istorijske karte:

Teritorija formiranja jezika Vlaha (Rumâńi), Doktor Slavoljub Gacović, Preuzmite Članak o nastanku Rumunskog jezika u Istočnoj Srbiji


 Od Latinskog do  Rumunskog:

U ovom članku lista “Razvitak” je široj javnosti stručno prikazan jedan aspekt duhovne kulture Vlaha istočne Srbije, koji se kroz se kroz vekove očuvao u obliku bajanja i vračanja kakve danas srećemo kod Vlaha istočne Srbije..

 O Bajanju i vračanju…  :

O BAJANJU I VRAČANJU

U VLAHA ISTOČNE SRBIJE

Dr Slavoljub Gacović

Meštani sela Sige, fotografija načinjena 1935

!!! AKCIJA ELEKTRONSKA BAZA STARIH FOTOGRAFIJA!!!

Fotografijom protiv zaborava, pošaljite nam  vaše stare fotografije sa kratkim opisom na e-mail sa slike, mnoge od poslatih fotografija biće deo izložbi starih fotografija po mestima u istočnoj Srbiji

A R I A D N A E  F I L U M Nova evropa 1924.pdf

Delovi izdanja "Nova Evropa" iz 1924 godine, koji se odnose na tadašnje manjine u tek formiranoj Jugoslaviji. Treba obratiti pažnju da Vlasi još uvek ne postoje, kao i da rumunska sela sa desne strane Timoka koja su iz sastava Bugarske tek prešla u Srbiju takođe ulaze u statistiku.

Preuzmi knjigu u pdf formatu

VLASI NA POPISIMA KROZ ISTORIJU

UVEK AKTUELNO

Vlasi i rumunsko državljanstvo

-osnovne informacije za neupućene-


Donor


„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni”   

http://www.dprp.gov.ro

“Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni”

...U Rekonstrukciji...

Umesto za vlaške organizacije i svoje predstavnike, Vlasi i na ovim izborima za sopstveni nacionalni savet, glasaju za  SNS i  političare iz vlasti. Kako je do toga došlo?


Da se vlast ne usteže od prodiranja u sve sfere života svojih građana pokazuje još jedan nemio događaj koji se već nekoliko nedelja unazad odvija u Istočnoj Srbiji.

______________ 31.10.2018


Konferencija za štampu održana 29.10.2018. povodom bojkotovanja izbora za Nacionalni savet Vlaha


Konferencija za štampu ZVS i KVS održana 29.10.2018. povodom bojkotovanja izbora za Nacionalni savet Vlaha

Dana 29.10.2018. godine u prostorijama Vlaške narodne stranke u Boru, predstavnici Kongresa Vlaha Srbije obratili su se javnosti povodom izbora za Nacionalni savet Vlaha koji će biti održani 4. novembra ove godine u Srbiji.

______________ 30.10.2018


Tribina u Boru povodom 31.avgusta - dana rumunskog jezika.


U petak 31. avgusta 2018. godine u Narodnoj biblioteci u Boru, u organizaciji Društva za kulturu Vlaha-Rumuna Srbije “Ariadnae Filum “ održana tribina pod tradicionalnim nazivom “Limba noastră rumânească-pod pestă Dunăre“- “Naš rumnski/vlaški jezik- most preko Dunava“.

______________ 15.09.2018


Specifičnosti razgradnje i obnove rumunskog identiteta Vlaha

u istočnoj Srbiji.


Specifičnosti razgradnje i obnove rumunskog identiteta Vlaha u Srbiji

Formiranje nacionalnog identiteta, odnosno osećaja pripadnosti jednom narodu predstavlja proces dugog trajanja, proces nastajanja jezika, pisma, običaja, kulture, itd.

______________ 29.07.2018


Laura Koveši i Verica Barać, rumunska i srpska heriona u borbi protiv korupcije & uticaj uređenja država po najvišim standardima na manjinska pitanja.


DNA ili Rumunski Nacionalni direktorat za borbu protiv korupcije je  jedna od najefikasnijih institucija u borbi protiv korupcije na svetu. Tu poziciju drži posljednjih 5 godina.

______________ 14.07.2018


...U Rekonstrukciji...

...U Rekonstrukciji...

VESTI

iz vlaške zajednice

Video aktuelnosti

Istorijski dokumentiARHIVA