asd
asd Vlaški Mozaik

NAPOMENA: Dozvoliti blokirani sadržaj na stranici(na kraju adresne linije stranice) ukoliko neki elementi nisu prikazani.


NAPOMENA: Dozvoliti blokirani sadržaj na stranici(na kraju adresne linije stranice) ukoliko neki elementi nisu prikazani.


 Vlaški istorijski filmovi

 - Vlad Țepeș (Vlad Cepeš) - 1979. HD

Čitaj dalje>>

Predrasude o Vlasima

Usled krize identitea u Vlaškoj zajednici, tokom vremena pojavile su se i širile mnoge, nažalost, uglavnom negativne, stereotipne i naivne predrasude o ovoj brojnoj manjini, ovde ćemo izneti samo neke uz kratke kritičke komentare.


 1. Vlasi nemaju jezik
 2. Vlasi nemaju pismo
 3. Vlaški jezik nema gramatiku
 4. Vlaški jezik je poseban jezik prisutan samo na prostoru severoistočne Srbije
 5. Vlaški jezik predstavlja mešavinu rumunskih i srpskih reči
 6. Vlaški jezik se do sada nije učio u školi niti je bilio bogosluženja na vlaškom  zato što nije bilio standardizacije vlaškog jezika i pisma
 7. Vlasi na referendumu treba da odluče da li je njihov jezik narečije rumunskog jezika ili zaseban jezik
 8. Vlasi su narod potekao od romanizovanih Kelta. Rumuni su potomci romanizovanih Dačana, pa se prema tome ne može staviti znak jednakosti između ova dva naroda.
 9. Po uzoru na bivše jugoslovenske republike, Vlasi imaju pravo da svoj jezik (svoje dijalekte) izdvoje iz rumunskog i proglase ga za poseban jezik.
 10. Vlasi sami sebe zovu Vlasima, Vlaškenjima, Vlaucama...
 11. Vlasi su Srbi jer im tako piše u ličnoj karti, pasošu...
 12. Vlasi su Srbi, zato što imaju srpska lična imena,  a i prezimena im se završavaju na „ić“
 13. Vlasi su Srbi zato što žive u Srbiji
 14. Vlasi su Srbi zato što su pravoslavci koji slave krsnu slavu.

Putopisne beleške Tihomira R. Djordjevića objavljene u Srpskom Književnom Glasniku 1906 godine o Vlasima to jest Rumunima istočne Srbije.Preuzmi knjigu u pdf formatu

Etnička karta istočne Srbije

Pogledajte u kojim mestima oblastima Srbije ima Vlaha, ova etnička karta predstavlja deo istočne Srbije gde je skoncentrisana Vlaška manjina. Kartom su obuhvaćena sva mesta sa čisto Vlaškim ali i mešovitim stanovništvom.  

 Rumuni T.Đorđevića?:

‘Kud se dedoše rumuni Tihomira Đorđevića’, Kritička studija sa osvrtom na manipulaciju Terminima Vlah Rumun i  istorijskim činjenicama. U vezi sa romanizovanim stanovništvom Istočne Srbije. Kritika pokušaja tendenciozne obrade rada T.Đorđevića

Vlasi u istorijskim mapama

Valsi kroz istoriju na istorijskim, geopolitičkim mapama. Saznajte sve  što vas zanima u vezi geografije  i geopilitčkog prostora na kome su vlasi nastali kao narod, i kako su se kroz istoriju menjale teritorije i države u kojima ima Vlaha.

 Vlasi i istorijske karte:

Teritorija formiranja jezika Vlaha (Rumâńi), Doktor Slavoljub Gacović, Preuzmite Članak o nastanku Rumunskog jezika u Istočnoj Srbiji


 Od Latinskog do  Rumunskog:

U ovom članku lista “Razvitak” je široj javnosti stručno prikazan jedan aspekt duhovne kulture Vlaha istočne Srbije, koji se kroz se kroz vekove očuvao u obliku bajanja i vračanja kakve danas srećemo kod Vlaha istočne Srbije..

 O Bajanju i vračanju…  :

O BAJANJU I VRAČANJU

U VLAHA ISTOČNE SRBIJE

Dr Slavoljub Gacović

Meštani sela Sige, fotografija načinjena 1935

!!! AKCIJA ELEKTRONSKA BAZA STARIH FOTOGRAFIJA!!!

Fotografijom protiv zaborava, pošaljite nam  vaše stare fotografije sa kratkim opisom na e-mail sa slike, mnoge od poslatih fotografija biće deo izložbi starih fotografija po mestima u istočnoj Srbiji

A R I A D N A E  F I L U M Nova evropa 1924.pdf

Delovi izdanja "Nova Evropa" iz 1924 godine, koji se odnose na tadašnje manjine u tek formiranoj Jugoslaviji. Treba obratiti pažnju da Vlasi još uvek ne postoje, kao i da rumunska sela sa desne strane Timoka koja su iz sastava Bugarske tek prešla u Srbiju takođe ulaze u statistiku.

Preuzmi knjigu u pdf formatu

VLASI NA POPISIMA KROZ ISTORIJU

UVEK AKTUELNO

Vlasi i rumunsko državljanstvo

-osnovne informacije za neupućene-


Donor


„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni”   

http://www.dprp.gov.ro

“Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni”


Borba protiv "vlašeizma" u Srbiji kralja Alksandra Obrenovića - Istorijski dokument.


Pozivnica na prezentaciju drugog dela knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" u Beogradu


Parohija Žabarska Br. 57. 3 Avgusta 1899 god. Žabare G Ministru Prosvete i Crkvenih Poslova.

Na prošlogodišnjoj skupštini vi ste G. Ministre imali dobrotu baciti jednu mrlju na sveštenike Krajinske da oni podpomažu vlašejizam da čitaju na vlaškom jeziku molitve da govore vlaški i.t.d....

__________ 26. 6. 2019


Dani vlaške(rumunske) kulture u Beogradu -  Kulturno Prosvetni centar Božidarac 28. i 29. septembra 2019.


Pozivnica na prezentaciju drugog dela knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" u Beogradu


U periodu od 28. do 29. septembra, prvi put je organizovano predstavljanje  vlaške(rumunske) kulture iz istočne Srbije u glavnom gradu, Beogradu...

__________ 03. 10.2019


Promocija  drugog dela knjige dr Slavoljuba Gacovića u Beogradu "od povlašenih Srba do vlaškog jezika" - Pozivnica.


Pozivnica na prezentaciju drugog dela knjige "Od povlašenih Srba do vlaškog jezika" u Beogradu


U četvrtak 17. oktobra 2019. u centru za kulturnu dekontaminaciju, biće prezetnovan drugi deo knjige dr Slavoljuba Gacovića...

__________ 03. 10.2019


Na izvoru Mureša 2019.


Na izvoru Mureša 2019

"Letnji univerzitet na izvoru Mureša" okupio je i ove godine mnogobrojne učesnike iz skoro svih regiona Balkana naseljenih rumunskom manjinom...

__________ 15.09.2019...U Rekonstrukciji...

VESTI

iz vlaške zajednice

Video aktuelnosti

Istorijski dokumentiARHIVA

NAPOMENA: Dozvoliti blokirani sadržaj na stranici(na kraju adresne linije stranice) ukoliko neki elementi nisu prikazani.


NAPOMENA: Dozvoliti blokirani sadržaj na stranici(na kraju adresne linije stranice) ukoliko neki elementi nisu prikazani.


Sufinansiranje štampanja 5 tomova "Vlaške istorije"

Objavljen je drugi deo naučnog rada

Dr Slavoljuba Gacovića:

"OD POVLAŠENIH SRBA DO VLAŠKOG JEZIKA"

Obimna studija o metodama asimilacije Vlaha istočne Srbije od strane srpskih vlasti.